Water Harvesting Small & Medium Dams Project (WHDP)

Project Schemes

Name of Irrigation SchemeConstituency/ InkhundlaIrrigation area Number of beneficiariesProximity to the Pack house (est. distance)
MancubeniNgwempisi5034eNcabeni 41km
Buhlungu Lamgabhi5022eNcabeni 23Km
Mlonjana / SigombeniNkomiyahlaba1953eNcabeni 17km
EmhlangeniLaMgabhi2232eNcabeni 26Km
MkhovuTimphisini4746Msahweni 9km
MswatiNtfonjeni5027Msahweni 12km
MgubudlaNtfonjeni12.516Msahweni 11 km
MeletiMaphalaleni1223Msahweni 58Km
Nkwene-NyeleleNkwene2566eNcabeni 48Km
Mkhwenyane Nkwene5026eNcabeni 46Km
Mkhondwanyane / MashobeniGege5037Nhlangano 34Km
NkhalaneNgwempisi 5021eNcabeni 74Km
ManzamnyamaLudzeludze14eNcabeni 13Km
NkamanziNdzingeni25Mswahweni 23Km
MavulandlelaNtfonjeni2327Msahweni 12Km